LOADING CLOSE

فایروال بومی سولارایکس

نسخه تغییریافته “Xcode” بدافزار به بازار اپ اپل وارد کرد

نسخه تغییریافته “Xcode” :  در روز شنبه 94/06/28 به نقل از روزنامه New York times، شرکت اپل تائید کرد که هکرها نرم‌افزار توسعه Xcode را کپی کرده، تغییر داده‌ و با استفاده از آن توانسته اند.با موفقیت بدافزارها را وارد بازار اپ (Apple App Store).نمایند. این شرکت اعلام کرد که برای محافظت از مشتریان اپ