LOADING CLOSE

تیکیتینگ ایرانی

Pegasus بدافزار نامرئی جدید Iphone

  تصویر بخش های آلوده شده در گوشی توسط Pegasus Pegasus یک بدافزار هک است که کنترل یک Iphone را کاملاً به دست می‌گیرد و آن را به یک وسیله جاسوسی تبدیل می‌کند. این بدافزار توسط یک شرکت به نام NSO Group تولیدشده است اما اطلاعات زیادی از این شرکت موجود نیست. این بدافزار اخیراً