LOADING CLOSE

اکاننتینگ ، هلپ دسک

ضرر و تخریب غیرمستقیم به مشترکین و ISP ها

  Indirect Damage to ISPs ضرر و تخریب غیرمستقیم به مشترکین و ISP ها : امسال شاهد توزیع فراتر باج افزار (از بخش بسیار پردرآمد زا مصرف‌کننده) به بخش‌های عمیق‌تر کسب‌وکار بودیم. در این بخش جدید چندین مورد رمزنگاری بر روی‌ داده‌ها و دریافت باج توسط مجرمین سایبری مشاهده شد و این موارد در حساس