LOADING CLOSE

اکانتینگ ایرانی Spooler

سرقت اطلاعات T-Mobile در جمهوری چک

T-Mobile سرقت اطلاعات T-Mobile در جمهوری چک به گزارش The Register‎ ، بیش از 15 میلیون.سابقه مشتریان از T-Mobile در جمهوری چک توسط یکی از کارمندان این شرکت به سرقت رفته است. در یک اعلامیه رسمی T-Mobile گفت که این اتفاق رخ‌داده است، اما تائید نکرد که داده‌های به سرقت رفته چه بوده است. این.شرکت