LOADING CLOSE

هکرهای ایرانی در حال بهره برداری از نقص های VPN در سازمان های پشتیبان جهانی

هکرهای ایرانی در حال بهره برداری از نقص های VPN در سازمان های پشتیبان جهانی

هکرهای ایرانی در حال بهره برداری از نقص های VPN در سازمان های پشتیبان جهانی

هکرهای ایرانی در حال بهره برداری از نقص های VPN در سازمان های پشتیبان جهانی

گزارش جدیدی که توسط محققان امنیت سایبری منتشر شده است ، شواهدی از هکرهای تحت حمایت دولت ایران در ده سال گذشته در دهها شرکت و سازمان در اسرائیل و سراسر جهان را هدف گرفته است.

گفته می شود که کمپین سایبر جاسوسی با عنوان “روباه بچه گربه” به شرکتهایی از بخش IT ، مخابرات ، نفت و گاز ، حمل و نقل هوایی ، دولتی و امنیتی هدایت شده است.

محققان ClearSky گفتند: “ما تخمین می زنیم كه فعالیت های نشان داده شده در این گزارش جزو مستمرترین و جامع ترین مبارزات آشكار شده در ایران تاكنون است.”

“کمپین آشکار شده به عنوان یک زیرساخت شناسایی استفاده شده است ؛ اما می تواند به عنوان بستری برای گسترش و فعال سازی بدافزارهای