LOADING CLOSE

۱۴۰۰

دیوار آتش برنامه کاربردی مبتنی بر امضا و یادگیری ماشین: یک بررسی کوتاه

دیوار آتش برنامه کاربردی مبتنی بر امضا و یادگیری ماشین: یک بررسی کوتاه

Web Application Firewall (WAF)  برای محافظت از برنامه های وب در برابر حمله تکامل یافته است. WAF مبتنی بر امضا به تهدیدها از طریق اجرای قوانین ویژه …

خاطرات یک برنامه نویس : زندگی قبل از یونیکد

خاطرات یک برنامه نویس : زندگی قبل از یونیکد
یونیکد قطعاً پیچیدگی زیادی را به کار با رشته اضافه کرده است و افرادی که از زبانهایی با الفبای ASCII استفاده می کنند ممکن است تصور کنند که این توجیه ندارد. …

پشتیبانی بیشتر برای نقل قول ها در GitHub

پشتیبانی بیشتر برای نقل قول ها در GitHub

استناد به کار شما برای دیگران آسان تر است؟

GitHub در حال حاضر دارای پشتیبانی داخلی برای فایل های CITATION.cff است. این ویژگی جدید دانشگاهیان و محققان را قادر می سازد تا به …

وزارت دادگستری از تلاش مجاز دادگاه برای جلوگیری از بهره برداری از آسیب پذیری های Microsoft Exchange Server خبر داد

وزارت دادگستری از تلاش مجاز دادگاه برای جلوگیری از بهره برداری از آسیب پذیری های Microsoft Exchange Server خبر داد

اقدام پوسته های وب را که دسترسی در پشتی به سرورها را فراهم می کردند کپی و حذف کرد ، …